Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00.

Przedszkole Miejskie Nr 20 w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 20 w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-450 Olsztyn, Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 533-19-96, (89) 533-19-96
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 20 w Olsztynie
  Piłsudskiego 52a
  10-450 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533-19-96, (89) 533-19-96
  REGON: 000676737
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pm20olsztyn.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014 – 2020, realizowanego przez Gminę Olsztyn na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0050/18-00. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną