wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-575 Olsztyn, al. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 534 08 95 , fax. 89 534 08 97
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 42560
  10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 534 08 95, fax. 89 534 08 97
  REGON: 51075092400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/ umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. 2. Zamówienie składa się z 16 następujących części: Część 1- Wyroby do zbrojenia betonu; Część 2- Wyroby do izolacji cieplnej: Część 3- Elementy drobnowymiarowe murowe; Część 4- Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 5 - Zaprawy murarskie; Część 6 -Okna; Część 7 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - stałe pionowe znaki drogowe - znaki stałe; Część 8 - Stałe pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 9 - Geotekstylia, geomembrany; Część 10 - Cementy; Część 11 - Stałe urządzenia przeciwpożarowe - autonomiczne czujki dymu; Część 12 - Drzwi przeciwpożarowe; Część 13 - Grzejniki i konwektory; Część 14 - Kleje cementowe do płytek; Część 15 - wyroby wodochronne; Część 16 - Kruszywa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną