Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn z podziałem na 6 zadań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01 , fax. (89) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, fax. (89) 527 35 36, 5272307
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/401/gddkia-olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn z podziałem na 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn z podziałem na 6 zadań: Zadanie nr 1 - Elbląg- drogi krajowe nr (łącznie 11,560 km): 54 od km 6,800 do km 18,360. Zadanie nr 2 – Ełk– drogi krajowe nr (łącznie 40,040 km): 16 od km 261,730 do km 290,776; 16 od km 310,600 do km 316,700; 16 od km 318,340 do 323,234. Zadanie nr 3 - Ostróda- drogi krajowe nr (łącznie 36,658 km): 15 od km 329,000 do km 349,675; 16 od km 59,540 do km 64,000; 16 od km 72,377 do km 83,900. Zadanie nr 4 - Giżycko- drogi krajowe nr (łącznie 30,152 km): 16 od km 229,400 do km 257,000; 63 od km 66,700 do km 69,252. Zadanie nr 5 - Szczytno- drogi krajowe nr (łącznie 32,608 km): 58 od km 80,650 do km 98,300; 59 od km 43,500 do km 58,458. Zadanie nr 6 - Olsztyn- drogi krajowe nr (łącznie 31,800 km): S51b od km 0,000do km 5,700 wraz z węzłami: Olsztynek Wschód, Olsztynek Zachód; S7j od km 0,000 do km 26,095 wraz z węzłami: Olsztynek Zachód, Grunwald, Waplewo, Rączki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną