Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: 1.1. Zadanie Nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku, obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego zlokalizowanych na terenie gmin: Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda i Purda, o łącznej powierzchni wycinki do 16 ha. 1.2. Zadanie Nr 2 – teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie, obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego zlokalizowanych na terenie gmin: Barczewo, Jeziorany, Biskupiec i Kolno, o łącznej powierzchni wycinki do 18 ha. 1.3. Zadanie Nr 3 – teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasów drogowych zlokalizowanych na terenie gmin: Dobre Miasto, Jonkowo, Świątki, Dywity, o łącznej powierzchni wycinki do 16 ha 2. Łączna prognozowana powierzchnia wycinki, objęta zadaniami Nr 1,2 i 3 wynosi do 50 ha. 3. Wycinki zakrzewień i samosiejek należy wykonać na szerokości min 1,70 m (szerokość dotyczy zieleni przydrożnej, bez poboczy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną