Świadczenie usług tłumaczeń języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących oraz na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług tłumaczeń języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących oraz na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeń języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów głuchych i słabosłyszących oraz na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Zamówienie zostało podzielone na 6 części wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, wg Załącznika nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części pod warunkiem, że dysponuje odpowiednią liczbą osób zdolnych wykonać zamówienie tj. 1 tłumaczem na maksymalnie dwie części zamówienia, tj. jedną część spośród części nr od 1 do 3 oraz na jedną część spośród części nr od 4 do 6. Jedna osoba może realizować zamówienie maksymalnie dla dwóch części zamówienia (w konfiguracji np.: część nr 1 oraz nr 4, lub część nr 2 oraz nr 5, lub część nr 3 oraz nr 6), dlatego też jeżeli Wykonawca dysponuje 1 osobą może złożyć ofertę na maksymalnie dwie wybrane przez siebie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79540000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną