Usługa przygotowania i wydruku broszur informacyjnych

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-562 Olsztyn, Emilii Plater
 • Telefon/fax: tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
  REGON: 51075030900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i wydruku broszur informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydruku ulotek i biuletynu informacyjnego promujących Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zamówienie obejmuje wydruk ulotek informacyjnych w nakładzie 2000 sztuk oraz wydruk 1000 egzemplarzy biuletynu informacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną