UBEZPIECZENIE MIENIA ZGOK SP. Z O.O. W OLSZTYNIE OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-410 Olsztyn, Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 89 555 20 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 555 20 10, , fax. -
  REGON: 51073404900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgok.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA ZGOK SP. Z O.O. W OLSZTYNIE OD ZDARZEŃ LOSOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK) w tym: 1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 2) ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną