Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w okresie przestoju instalacji OZK sp. z o.o. związanego z awarią

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 89 533 84 20 , fax. 89 532 02 28
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Lubelska
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533 84 20, fax. 89 532 02 28
  REGON: 28052268400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip197.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=158&y=0&status=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w okresie przestoju instalacji OZK sp. z o.o. związanego z awarią
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa termicznego przekształcania (metoda D10) odpadów medycznych i weterynaryjnych w okresie przestoju instalacji OZK sp. z o.o. związanego z awarią w terminie do 30.09.2019 r. Maksymalna szacowana ilość odpadów przewidziana do przetworzenia: 18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 04 , 18 01 08* , 18 01 09 , 18 01 82* , 18 02 02* , 18 02 03
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną