Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/ dziennikach o zasięgu ogólnopolskim

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-562 Olsztyn, Emilii Plater
 • Telefon/fax: tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
  REGON: 51075030900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/ dziennikach o zasięgu ogólnopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/ dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Szacowana ilość zamawianej powierzchni ogłoszeniowej to: 1) 2 000 cm² w wersji czarno- białej, 2) 2 000 cm² w wersji kolorowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną