Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie - liczba pakietów 8

Szkoła Podstawowa nr 12 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-685 Olsztyn, Turowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895428233
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 12
  Turowskiego 3
  10-685 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895428233
  REGON: 383187527

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie - liczba pakietów 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie - liczba pakietów 8 w okresie od 30.01.2020 do 31.12.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną