Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec – postępowanie nr 58/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec – postępowanie nr 58/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec. W ramach zamówienia należy wykonać: wymianę pojedynczych podkładów drewnianych, rozbiórkę nawierzchni przejazdów drogowych – nawierzchnia zróżnicowana, z załadunkiem materiałów rozbiórkowych i przewozem do miejsca składowania, zabudową przejazdów drogowych, uzupełnieniem nawierzchni dojazdu z brukowca po wstawieniu krawężnika, wymianę szyn na torze obwodowym, naprawę rozjazdów zwyczajnych; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 8 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 2 RBLog Skład Osowiec, Województwo Podlaskie. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 – maksimum 48 miesięcy. 4. Okres rękojmi: 36 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną