Remont części socjalnej hali sportowej – II etap, na terenie Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi – postępowanie nr 43/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części socjalnej hali sportowej – II etap, na terenie Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi – postępowanie nr 43/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części socjalnej hali sportowej – II etap, na terenie Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi. W ramach zamówienia do wykonania są między innymi: roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji płyty fundamentowej, ułożenie warstwy wyrównującej, gruntowanie, ułożenie gresu na posadzkach z cokolikami oraz fugowanie, budowa ścianek działowych, montaż nadproży, zabudowy przewodów i obudowy ścian z płyt g-k izolowanych na konstrukcji stalowej, montaż i wymiana drzwi wewnętrznych, prace tynkarskie, gruntowanie, szpachlowanie i prace malarskie, demontaż i montaż instalacji c.o., demontaż i montaż instalacji wod.-kan., montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz centrali obsługującej system rozruchem, udrożnienie zewnętrznej instalacji k.d., wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej z oprawami i osprzętem instalacyjnym, wykonanie instalacji gniazdowej 230/400 z osprzętem instalacyjnym, badania odbiorcze oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Gołdap, ul. Partyzantów 33, 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną