Remont chodnika przy ul. Żarskiej w Olsztynie – Etap I

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika przy ul. Żarskiej w Olsztynie – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Żarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do zjazdu na działkę nr 17, budowa pięciu stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych po prawej stronie ul. Żarskiej w sąsiedztwie budynku nr 2 oraz remont nawierzchni opaski po lewej stronie ul. Żarskiej w pobliżu budynków nr 1 i 3. Zakres robót został podzielony na dwa etapy. W etapie 1 inwestycja obejmuje: - wycinkę istniejących żywopłotów z grabu pospolitego (Carpinus betulus) - remont nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Żarskiej od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do zjazdu na działkę nr 17 - budowę pięciu miejsc postojowych dla pojazdów osobowych po prawej stronie ul. Żarskiej w pobliżu budynku nr 2 - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej dwudzielnymi rurami osłonowymi - wymianę ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnej na ciężką zbrojoną - zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego dwudzielną rurą osłonową - utwardzenie nawierzchni na ustawienie pojemników selektywnej zbiórki odpadów - ustawienie stojaków rowerowych - wymianę koszy na odpadki - wykonanie nowych nasadzeń krzewów niskich z cisa pośredniego (Taxus media) „Farmen” Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym, a opis inwestycji w Projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną