Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 (89) 5398240 , fax. +48 (89)5269156
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Al. Wojska Polskiego 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 (89) 5398240, fax. +48 (89)5269156
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń budynku „G” SP ZOZ MSWiA z W-MCO na potrzeby utworzenia Zakładu Radiologii Interwencyjnej i Pracowni Endoskopowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, Zadanie 2 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku „D” SP ZOZ MSWiA z W-MCO na potrzeby przebudowy Pracowni Brachyterapii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, Zadanie 3 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń budynku VI piętra budynku „E” SP ZOZ MSWiA z W-MCO na potrzeby utworzenia Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną