Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 (89) 5398240 , fax. +48 (89)5269156
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Al. Wojska Polskiego 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 (89) 5398240, fax. +48 (89)5269156
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularzu cenowym i parametrów technicznych. Pakiet nr 1 1. Pięciodrożny aparat do chemioterapii bez lateksu i DEHP - 4000 szt. 2. Pięciodrożny aparat do chemioterapii, do podawania leków światłoczułych, bursztynowy - 1000 szt. 3. Trójdrożny aparat do chemioterapii bez lateksu i DEHP - 4000 szt. 4. Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu - 24 000 szt. 5. Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu - 800 szt. 6. Bursztynowy zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, światłoczułych, bez DEHP i lateksu - 2000 szt. Pakiet nr 2 1. Zestaw podłączeniowy z regulatorem przepływu, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu - 5000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141624-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną