Przetarg nieograniczony na dostawę implantów i ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 (89) 5398240 , fax. +48 (89)5269156
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Al. Wojska Polskiego 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 (89) 5398240, fax. +48 (89)5269156
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów i ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. 1) Endoprotezy o kształcie profilowanym - 30 szt. 2) Sizery silikonowe o profilu anatomicznym - 20 szt. 3) Ekspandery anatomiczne, teksturowane - 30 szt. 4) Ekspandero-proteza dwukomorowa - 30 szt. 5) Endoprotezy silikonowe okrągłe, teksturowane - 20 szt. 6) Ekspandery gładkie, twarda podstawa, rożne kształty 10 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do specyfikacji – formularz parametrów jakościowo-użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184410-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną