Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Neurologicznego i Udarowego wraz z dostawą sprzętu - powtórka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. 895 386 937 , fax. 895 386 228
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  ul. Żołnierska 18
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 386 937, fax. 895 386 228
  REGON: 29397600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Neurologicznego i Udarowego wraz z dostawą sprzętu - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Neurologicznego i Udarowego wraz z zakupem sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną