Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 – ul. Pieniężnego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 – ul. Pieniężnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 – ul. Pieniężnego. Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 relacji Malbork – Susz w powiecie iławskim w miejscowości Susz przy ul. Pieniężnego i obejmuje działkę nr 5 – obręb 3 m. Parametry techniczne projektowanego chodnika - kategoria ruchu KR 1 - szerokość chodnika 2,50 – 3,00 m - długość 235,9 m - powierzchnia 667,60 m2 - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm Parametry techniczne projektowanych zjazdów - kategoria ruchu KR 1 - szerokość zjazdu 6,00 m - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233260-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną