Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi serwisowe samochodów służbowych eksploatowanych przez Warmińsko- Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha
 • Telefon/fax: tel. 895 210 920 , fax. 895 229 825
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
  ul. Św. Wojciecha 2
  10-038 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 210 920, fax. 895 229 825
  REGON: 10613083001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi serwisowe samochodów służbowych eksploatowanych przez Warmińsko- Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Na przedmiot zamówień, które będą udzielane na podstawie umowy ramowej, składa się obsługa serwisowa samochodów służbowych eksploatowanych przez zamawiającego, obejmująca: 1) Usługi wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych samochodów. 2) Usługi napraw samochodów wynikłych podczas przeglądów, wskutek awarii lub innych zdarzeń. 3) Usługi wymiany sezonowej kół i opon. 4) Usługi wymiany/montażu części zamiennych w samochodach w przypadkach innych niż w punktach 1 – 3. 5) Usługi wymiany/uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych w samochodach w przypadkach innych niż w punktach 1 i 2. 6) Usługi blacharsko-lakiernicze. 7) Usługi przechowywania kół i opon. 2. W ramach świadczonych usług serwisowych, jak i poza nimi, wykonawca będzie dostarczał części i materiały eksploatacyjne do samochodów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną