Pojemnik chwytny oraz płyn na odłowione owady

ZPUH LP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZPUH LP
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-307 Olsztyn, Marii Zientary Malewskiej
 • Telefon/fax: tel. 89 5260137
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZPUH LP
  Marii Zientary Malewskiej 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260137
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna skarbu pańśtwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pojemnik chwytny oraz płyn na odłowione owady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pojemnik chwytny o pojemności użytkowej ok. 1 litra w ilości 5 000 sztuk, w kształcie pro-stopadłościanu z mocowaniem kompatybilnym z pułapką szczelinową pionową do odłowu kornikowatych wykonaną z tworzywa sztucznego niezawierającego szkodliwych substancji, ze stabilizatorem UV w kształcie prostopadłościanu z przezroczystego tworzywa ze skalą umożliwiającą podgląd ilości odłowionych owadów. Konstrukcja połączenia i pojemnik muszą gwarantować odpływ wody z opadów atmosfe-rycznych i uniemożliwić ucieczkę owadów Minimalna gwarancja na pojemnik: co najmniej 5 lat; 2. Płyn w opakowaniach 1,0 litra w ilości 20 000 litrów na odławiane owady do zalania pojem-nika chwytnego zawierający m.in. konserwant, antyperspirant i detergent. Płyn nie może za-wierać składników niebezpiecznych i jego użycie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ani dla zdrowia osób obsługujących pułapki Płyn powinien posiadać co najmniej 8-miesięczny okres przydatności do użycia od daty do-stawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną