Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie stanowią usługi w zakresie odbioru, przetwarzania i unieszkodliwienia odpadów medycznych Szpitalnych i niemedycznych i niebezpiecznych wraz z ich transportem, ważeniem, załadunkiem z siedziby Zamawiającego i rozładunkiem w miejscu składowania lub ich utylizacji i gromadzeniem-składowaniem w celu utylizacji. Oznaczenie wg. Słownika Zamówień: Kod CPV: 90.51.20.00 – 9 Usługi transportu odpadów 90.52.00.00- 8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych medycznych i niebezpiecznych 90.52.40.00- 6 Usługi w zakresie odpadów medycznych 90.52.42.00- 8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych 90.50.00.00- 2 Usługi związane z odpadami 90.51.10.00- 2 Usługi wywozu odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną