Modernizacja oraz przełożenie dwóch zestawów pomiarowych SRT-3, na nowe nośniki Mercedes Sprinter 319 CDI, dla GDDKiA Oddziału w Olsztynie – II postępowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01 , fax. (89) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, fax. (89) 527 35 36, 5272307
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oraz przełożenie dwóch zestawów pomiarowych SRT-3, na nowe nośniki Mercedes Sprinter 319 CDI, dla GDDKiA Oddziału w Olsztynie – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja oraz przełożenie dwóch zestawów pomiarowych SRT-3, na nowe nośniki Mercedes Sprinter 319 CDI, dla GDDKiA Oddziału w Olsztynie – II postępowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną