Modernizacja drogi przy budynku Mechatroniki na ul. Słonecznej w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi przy budynku Mechatroniki na ul. Słonecznej w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi przed budynkiem Mechatroniki przy ul. Słonecznej w Olsztynie - zgodnie z przedmiarem oraz opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót budowlanych, dokumentacją techniczną oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, które będą remontowane, przed złożeniem oferty. Szczegółowy opis robót budowlanych został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Grzegorz Zamyślewski, tel. 89/523 43 80.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną