Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólno szpitalnej i bielizny operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych barierowych. Zakres usług pralniczych obejmuje w szczególności: - kompleksową usługę prania tj.: dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie asortymentu będącego własnością Zamawiającego i dzierżawionego od Wykonawcy zgodnie z technologią prania, - wynajem asortymentu opisanego w załączniku nr 2/1 do SIWZ, wraz z kompleksową usługą prania, - transport bielizny brudnej własnej i wynajmowanej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej własnej i wynajmowanej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (transport wewnętrzny do komórek organizacyjnym Szpitala zabezpiecza Zamawiający). Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w zał. nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną