Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 89 533 84 20 , fax. 89 532 02 28
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Lubelska
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533 84 20, fax. 89 532 02 28
  REGON: 28052268400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip197.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=157&y=0&status=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie w tym: 1) Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 4) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych 5) Ubezpieczenie komunikacyjne AC, ASS, OC, NNW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną