Inwestor zastępczy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie bryły Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w celu utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwestor zastępczy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie bryły Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w celu utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora zastępczego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie bryły Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w celu utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego. Dokumentacja przetargowa na wykonanie inwestycji, na której pełniona będzie funkcja inwestora zastępczego udostępniona jest na stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, w zakładce „zamówienia publiczne – postępowania powyżej 30.000,-euro”, link: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/postepowania-powyzej-30-000-euro Dla inwestycji jest wydane pozwolenie na budowę nr II-258/2017 z dnia 15.05.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną