Immunoglobulina ludzka

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Immunoglobulina ludzka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego różnych produktów leczniczych (immunoglobulina ludzka)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651520-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną