http://www.ekonomik.olsztyn.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5273758 , fax. 0-89 5273501
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomicznych
  ul. Bałtycka 37
  10-144 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5273758, fax. 0-89 5273501
  REGON: 19102300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ekonomik.olsztyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  http://www.ekonomik.olsztyn.pl/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywny zakup i dostawa warzyw i owoców na potrzeby kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 w okresie od09.05.2019 r. do 31.12.2019 r.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną