Dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.olsztyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części –6. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XVIII SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną