Dostawa sprzętu pożarniczego dla WSP – postępowanie nr 40/D

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu pożarniczego dla WSP – postępowanie nr 40/D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pożarniczego dla WSP: • fantom w formie torsu osoby dorosłej, w ilości 2 szt.; • syrena alarmowa ręczna, w ilości 40 szt.; • prądownica hydrantowa fi 25, w ilości 83 szt.; • wąż tłoczny do hydrantu H-52-30-ŁA, w ilości 16 szt.; • wąż tłoczny do motopomp W-52-20-ŁA, w ilości 20 szt.; • wąż tłoczny do motopomp W-75-20-ŁA, w ilości 20 szt.; • zbiornik wodny przenośny 2500 l, w ilości 2 szt.; • płyn do wytwornicy dymu SMOKE FLUID „E” (op. 5 litrów) lub równoważne, w ilości 3 szt.; • płyn do wytwornicy dymu SMOKE FLUID „P” LUB RÓWNOWAŻNE (op. 5 litrów), w ilości 3 szt.; • aerozol (gaz) testowy SOLO – 3 (op. 250 ml) lub równoważny, w ilości 3 szt. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: • magazyn RZI w Olsztynie - ul. Saperska 1 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: • minimum 24 – maksimum 36 miesiące/miesięcy, licząc od daty dostawy 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną