Dostawa sprzętu medycznego: igieł, cewników, masek, przedłużaczy do podawania tlenu, kaniuli, ostrzy, osłon, opatrunków, systemu PRP, balonów, wzierników, wymazówek, uniwersalnego aparatu do diety przemysłowej

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego: igieł, cewników, masek, przedłużaczy do podawania tlenu, kaniuli, ostrzy, osłon, opatrunków, systemu PRP, balonów, wzierników, wymazówek, uniwersalnego aparatu do diety przemysłowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: igieł, cewników, masek, przedłużaczy do podawania tlenu, kaniuli, ostrzy, osłon, opatrunków, systemu PRP, balonów, wzierników, wymazówek, uniwersalnego aparatu do diety przemysłowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną