Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
  REGON: 17756003700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów zgodnie z podziałem zamówienia na części: a)Część 1 - samochód osobowy (5-cio osobowego, 4+1); b)Część 2 – samochód osobowo-ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (5-cio osobowego, 4+1); c)Część 3 - samochód osobowo-ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (6-cio osobowego, 5+1). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2 i 3 zawarty został w załączniku do SIWZ. 3.Warunki realizacji zamówienia szczegółowo zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną