Dostawa notebooków uniwersalnych

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 89 752 58 00, , fax. 89 752 58 19
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
  Pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 58 00, , fax. 89 752 58 19
  REGON: 381775740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ciuwo.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa notebooków uniwersalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków uniwersalnych w celu optymalizacji zasobów magazynowych dla zabezpieczenia prawidłowej bieżącej pracy jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn obsługiwanych przez CIUWO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną