Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem, w łacznej ilości 75 Mg

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem, w łacznej ilości 75 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowywania na zimno z dostawą wraz z rozładunkiem na teren Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku, Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie oraz Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście, w łącznej ilości 75 Mg. 1.2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem masy mineralno - asfaltowej w następujących miejscach i ilościach: a) Obwód Drogowy Nr 1 w Olsztynku, ul Sielska 2A, w ilości 25 Mg; b) Obwód Drogowy Nr 2 w Barczewie, ul. Kościuszki 80, w ilości 25 Mg; c) Obwód Drogowy Nr 3 w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 34, w ilości 25 Mg 1.2. Koszt transportu i rozładunku mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113620-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną