Dobudowa szybu dźwigu osobowego do budynku Żłobka nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa szybu dźwigu osobowego do budynku Żłobka nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dobudowa szybu dźwigu osobowego - dwukondygnacyjnego wraz dostawą i montażem kabiny dźwigowej, umożliwiającego wjazd na parter i piętro budynku Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie oraz zamontowanie zewnętrznego podnośnika pionowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci na wózkach. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wynikającej z lokalizacji pionowego podnośnika. Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace remontowe budynku wynikające z wymienionych robót oraz przebudowa kanalizacji deszczowej kolidującej z lokalizacją dźwigu osobowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną