Budynek nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont ogólnobudowlany budynku na podstawie opracowanej dokumentacji – I etap – postępowanie nr 56/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budynek nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont ogólnobudowlany budynku na podstawie opracowanej dokumentacji – I etap – postępowanie nr 56/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budynek nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont ogólnobudowlany budynku na podstawie opracowanej dokumentacji – I etap. W ramach zamówienia do wykonania są między innymi: montaż witryn aluminiowych z drzwiami, remont zejście do piwnic od szczytu budynku - schodów zewnętrznych wraz z pochylnią, naprawa muru oporowego przy zejściu do piwnic, wymiana izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, odtworzenie opaski wokół budynku oraz chodnika wzdłuż ściany frontowej budynku, demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, wykonanie uziemienia powierzchniowego otokowego wokół budynku, montaż w osłonie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, demontaż i ponowny montaż instalacji teletechnicznej Systemu Kontroli Dozoru, wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji odgromowej, wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wbudowaniem studzienek rewizyjnych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ul. Sikorskiego 41 14-500 Braniewo, 21 WOG; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną