Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Olsztyna

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Olsztyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa doświetlenia 10 przejść dla pieszych, tj.: 1) Przejście dla pieszych Sybiraków- Rataja: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²-24 m, - układanie kabli YKY 3x2,5 mm² w rurach osłonowych-11m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-21 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI- 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 2) Przejście dla pieszych Wojska Polskiego- Szpital Psychiatryczny: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 46 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie- 44m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m-2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI – 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 3) Przejście dla pieszych Wojska Polskiego- Oficerska: - montaż oprawy typu A LED Dali z wysięgnikiem 1,0 m- 1 kpl, - montaż oprawy typu A LED Dali z wysięgnikiem 1,0 m- 1 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - pomiar natężenia oświetlenia, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim. 4) Przejście dla pieszych Sybiraków - LO III: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²-28 m, - układanie kabli YKY 3x2,5 mm² w rurach osłonowych-11m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-24 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI – 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 5) Przejście dla pieszych Wojska Polskiego- Poliklinika 1: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 29 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-27 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 1 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI – 1 kpl, - montaż oprawy z wysięgnikiem 2,0 m- 1 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 6) Przejście dla pieszych Wojska Polskiego- Poliklinika: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 38 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie- 36 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI – 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 7) Przejście dla pieszych Bałtycka- Letniskowa: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 14 m, - układanie kabli YKY 3x2,5 mm² w rurach osłonowych- 12 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie- 12 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 1 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h=6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI- 2 kpl, - montaż oprawy z wysięgnikiem 1,5 m- 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 8) Przejście dla pieszych Wilczyńskiego- Burskiego: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 36 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-36 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m- 2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI- 2 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 9) Przejście dla pieszych Wilczyńskiego- Janowicza: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 24 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-22 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m-2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,5 m, oprawa typu A LED DALI- 1 kpl, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI- 1 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia. 10) Przejście dla pieszych Wilczyńskiego- Janowicza 2: - układanie kabli YKY 3x2,5 mm²- 22 m, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie-20 m, - uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m-2 szt, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,5 m, oprawa typu A LED DALI- 1 kpl, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stożkowych h= 6,0 m, wysięgnik 1,0 m, oprawa typu A LED DALI- 1 kpl, - badanie linii kablowej, - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - uruchomienie sterownika, konfiguracja, ustawienie czułości czujek ruchu, włączenie do systemu sterowania oświetleniem miejskim, - pomiar natężenia oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną