Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. 895 327 405 , fax. 895 339 174
 • Data zamieszczenia: 2020-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
  ul. Żołnierska 16
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 327 405, fax. 895 339 174
  REGON: 15817985000710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security. Zamawiający posiada licencję na oprogramowanie zabezpieczające serwery bazodanowe - Enforcive Enterprise Security wraz z dodatkowymi modułami: Policy Compliance Manager, Data Provider, Compliance Accelerator Package, Packet Filtering(Firewall) na następujące serwery: - IBM- 9117 - MMD (5 CPU,s) SN066D6F7 - IBM- 9117 - MMB (7 CPU’s) SN658AE50 Na w/w oprogramowanie zamawiający posiadał wsparcie techniczne do dnia 31.12.2019. 2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedłuży wsparcie producenta na obydwa serwery (SN658AE50 i SN787D0BX) do dnia 31.12.2020 r. Ponadto Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania do najnowszej wspieranej na systemie operacyjnym Zamawiającego wersji, a w razie konieczności reinstalację i konfigurację. Zamawiający oczekuje dostarczenia nowych aktualnych certyfikatów wsparcia technicznego. W ramach świadczenia wsparcia Wykonawca zapewni dla oprogramowania Enforcive Enterprise Security: • możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wszelkie powstałe poprawki oferowane przez producenta (software maintenance), • zdalną pomoc inżyniera przy zmianie konfiguracji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów z oprogramowaniem, • możliwość korzystania z internetowego Systemu Wspierania Klienta Enforcive, • udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy zgłaszaniu awarii serwisowych, tak aby jak najskuteczniej przeprowadzać czynności naprawcze. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w postaci 10 osobodni konsultacji w ramach, których może być realizowany następujący zakres usług: • świadczenie wsparcia technicznego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w zakresie w/w oprogramowania, • przeprowadzanie instruktarzu w zakresie w/w oprogramowania, • strojenie (tuning) systemów, na których jest zainstalowane w/w oprogramowanie, tak aby systemy działały wydajnie, • konsultacje merytoryczne i pomoc w zakresie wykorzystania funkcjonalności w/w oprogramowania do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze, • instalacja niezbędnych poprawek (PTF), • realizację przez konsultanta innych prac zleconych przez Oddział w zakresie zastosowania w/w oprogramowania. Na bieżąco, pracownik Zamawiającego, wskazany w umowie jako osoba nadzorująca jej realizację będzie zgłaszał drogą e – mail potrzebę przybycia konsultanta. Jeden dzień asysty, to jeden ośmiogodzinny pobyt konsultanta w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy (8.00 – 16.00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną